Wyjątkowo w tym roku nie możemy wszyscy wspólnie w murach naszej szkoły świętować kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Kokardy narodowe, które dawniej przypinali powstańcy, dziś są symbolem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. W związku z tym nasi uczniowie przygotowali w swoich domach kotyliony upamiętniające Święto Odzyskana Niepodległości. Dziękujemy wszystkim za przysłanie zdjęć swoich prac.

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny