W tym roku odczuwamy szczególnie atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, bo na cały okres przedświąteczny nasza szkoła wypiękniała! To dzięki inicjatywie naszego Samorządu Uczniowskiego! Zarząd społeczności szkolnej zachęcił klasy do konkursu na „Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej”. Celem tego przedsięwzięcia było: uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne, motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy ale przede wszystkim stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

Do konkursu zgłosiły trzy oddziały przedszkolne oraz cztery klasy szkoły podstawowej. W ogólnej ocenie klasa nr 8 otrzymała od jury maksymalną ilość punktów we wszystkich kategoriach, to jest: pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania i oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsze miejsce zdobyły dwie klasy (ponieważ obie korzystają z tej przestrzeni), pod przewodnictwem swoich cudownych pań wychowawczyń: Bożeny Zbiciak i Anny Wiśniewskiej. Serdecznie gratulujemy wygranej klasie II i III, a pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie i stworzenie „domowej atmosfery w naszym drugim domu”- szkole!

Samorząd Uczniowski

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny