slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

KONKURS NA  ” NAJMILSZĄ KOLEŻANKĘ – NAJMILSZEGO KOLEGĘ ”.

 

REALIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

1.Ogłoszenie wyników głosowania i „koronacja” wybranych uczniów nastąpi podczas Apelu Wielkanocnego.

2.Wybór na poziomie klasy odbędzie się  dwa tygodnie przed Apelem Wielkanocnym z wychowawcą klasy, a na poziomie szkoły tydzień przed Apelem Wielkanocnym  i będzie miał charakter tajnych wyborów wśród wytypowanych uczniów z udziałem organizatorów konkursu.

3.Konkurs rozpocznie się 30.01.2020 r.

 

OCZEKIWANE EFEKTY KONKURSU:

1.Ograniczenie agresji wśród uczniów.

2.Praca nad swoim zachowaniem.

3.Zdobywanie wiedzy na temat pozytywnego wzorca osobowego.

4.Dostrzeganie i nagradzanie uczniów, którzy swoją kulturą osobistą i zachowaniem dają przykład innym.

5.Zrozumienie potrzeby niesienia pomocy słabszym.

6.Uświadomienie sobie, na czym polega prawdziwe koleżeństwo.

7.Przewidywanie konsekwencji nierozważnych zachowań.

8.Rozumienie umowy jako zobowiązania do realizowania podjętych ustaleń.

REGULAMIN KONKURSU

UCZEŃ/UCZENNICA, KTÓRA UBIEGA SIĘ O TYTUŁ POWINIEN/POWINNA:

1.Dbać o dobro uczniów oraz  pracowników naszej szkoły.

2.Pomagać słabszym uczniom.

3.Szanować przekonania i poglądy innych.

4.Pożyczać potrzebne rzeczy/dzielić się z innymi.

5.Umieć przyznawać się do błędu i wybaczać błędy innym.

6.Cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów.

7.Pamiętać o zwrotach grzecznościowych w stosunku do pracowników szkoły i kolegów.

Kuratorium Oświaty w Lublinie