slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY „OCH KSIĄŻKA!”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu.
Celem głównym jest promowanie czytelnictwa oraz autorska praca z wybranym przez ucznia tekstem literackim. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny . Składa się z dwóch etapów, w których uczestnicy z klas III – VIII stworzą prace plastyczne oraz różnorodne formy wypowiedzi na podstawie wybranej powieści.Regulamin:
• Cele:
• Propagowanie czytelnictwa
• Zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży
• Umiejętność decydowania o wyborze i formie prezentowanych treści
• Doskonalenie form wypowiedzi oraz ekspresji twórczej.
• Etapy:
• Selekcja wstępna, na podstawie której wybrani zostaną uczestnicy dalszych etapów.
Uczeń ma za zadanie:
1.Pisemnie uzasadnić wybór lektury.
2.Przygotować szczegółowy plan wydarzeń.
3.Wykonać stronę tytułową lub ilustrację do treści (technika dowolna, format minimum A3).
Termin: do 31 stycznia 2020 r.
• Uczestnik ma przygotować jedną wybraną formę z dwóch podanych kategorii:
1.Praca plastyczna np.: wizerunek bohatera; krajobraz ; makieta miejsca wydarzeń; kolaż; puzzle; zobrazowanie wybranego elementu świata przedstawionego lub dowolny pomysł własny (po wcześniejszej konsultacji z organizatorami).
2.Praca literacka np.: opis postaci; mapa mentalna; list zachęcający do przeczytania wybranej lektury; ciąg dalszy powieści; komiks; kartka z pamiętnika (jako czytelnik lub bohater) lub dowolny pomysł własny (po wcześniejszej konsultacji z organizatorami).
Termin: do 4 maja 2020 r.
• Warunki uczestnictwa w konkursie.
W konkursie moją brać udział uczniowie klas III – VIII Szkoły Podstawowej im. W Witosa w Motyczu. Prace pisemne należy napisać na komputerze i wydrukować.
• Jury oceniać będzie:
• Zgodność z tematem (0 – 5 pkt)
• Estetykę wykonania (0 – 5 pkt)
• Oryginalność pracy (0 – 5 pkt)
• Rozstrzygnięcie:
• Prace oceniać będzie jury w składzie:
Anna Spryszak
Elżbieta Kamińska
Monika Wiertel
Edyta Wójtowicz
• Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe .
• Wybrane prace z poszczególnych etapów publikowane będą w gazetce szkolnej Motyczaki
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów.

Regulamin opracowały: Elżbieta Kamińska i Monika Wiertel

Kuratorium Oświaty w Lublinie