W dniu 22 listopada w Starostwie Powiatowym w Lublinie na zaproszenie Pana Jacka Figarskiego Dyrektora PCPR w Lublinie wystąpiła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu. Występ odbył się z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”. Nasze życzenia dla pracowników zostały przedstawione w formie koncertu. Koncertu który wywołał uśmiech i radość na twarzach ludzi, którzy codziennie poprzez ciężką pracę pomagają potrzebującym. Wyrazem ich radości były kilkukrotne owacje na stojąco dla naszych muzycznych perełek i ich dyrygenta Pana Antona Szaszkowa.

Mariusz Tomczyk

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny