Przydział sal na zebrania w dniu 10.01.2020 r.

Godzina 16.30

Klasa 1 – sala nr 1

Klasa 2 – sala nr 8

Klasa 3 – świetlica

Godzina 16.00

Klasa 4 – sala nr 4

Klasa 5a – sala nr 7

Klasa 5b – sala nr 12

Klasa 6a – sala nr 9

Klasa 6b – sala nr 10

Klasa 7 – sala nr 11

Klasa 8 – sala  nr 13

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny