26 września odbył się Europejski Dzień Języków, mający na celu promowanie nauki języków obcych, propagowanie różnorodności kulturowej jak i konieczności urozmaicania nauki języków. Uczniowie Naszej Szkoły uczyli się nowych słów, przedstawiania się oraz powitania w różnych językach. Wykorzystaliśmy również metody multimedialne w tym ulubiony KAHOOT. Tworzyliśmy plakaty i projekty w celu pielęgnowania jak i rozszerzania wiedzy o językach obcych.
W tym dniu został również zorganizowany konkurs. Uczniowie mieli za zadanie zeskanowanie kodów QR z pytaniami a prawidłowe odpowiedzi nanosili na Kartę Odpowiedzi. Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzca otrzyma nagrodę.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny