slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Motyczu
Regulamin Szkolnego Konkursu na plakat promujący Europejski Dzień Języków
Organizowanego dla klas I-III oraz IV- VIII w roku szkolnym 2022/2023

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES


1. Cele konkursu:
 poszerzanie wiedzy i doświadczeń uczniów poprzez kontakt z kulturą i obyczajami krajów europejskich
 motywowanie uczniów do dalszej nauki języków obcych
 rozwijanie zainteresowań związanych z językami obcymi
 promowanie młodych talentów
 prezentacja dorobku artystycznego uczniów

2. Warunki uczestnictwa
 W konkursie uczestniczą uczniowie klas I-III oraz IV- VIII
 Każdy uczestnik przygotowuje jeden plakat promujący Europejski Dzień Języków Obcych.
 W kategorii wiekowej klas młodszych I-III uczniowie samodzielnie wykonują flagę wybranego przez siebie kraju Europejskiego dowolną techniką oraz w wybranym przez siebie formacie.
 W kategorii wiekowej klas starszych IV- VIII uczniowie wykonują samodzielnie plakat promujący Europejski Dzień Języków Obcych. Plakat można wykonać techniką dowolną w formacie minimum A3.
 Prace konkursowe należy przekazywać swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 26.09. 2022 r.

3. Kryteria oceny
Prace oceniane są przez członków jury w następujących kategoriach:
• Język – poprawność językowa
• Wygląd– wrażenie estetyczne
Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego, a laureaci ocenę celującą. Dla laureatów I, II oraz III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

Opracowały:
Aleksandra Dycha
Sylwia Skubisz

Kuratorium Oświaty w Lublinie