W piątek 21 lutego br., w naszej zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Strażacy z OSP Motycz: p.Radosław Wójcik, p.Gracjan Gołek i p.Daniel Hetman. Strażacy oprócz opieki nad ww. turniejem, przeprowadzili również prelekcję z ćwiczeniami praktycznymi dla uczniów w zakresie podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie oraz pierwszej pomocy medycznej. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który składał się z 25 pytań z dziedziny pożarnictwa oraz pierwszej pomocy medycznej. W eliminacjach wzięło udział 23 uczniów zarówno dziewcząt jak i chłopców z klas III-VIII i jest to największa frekwencja w historii tego turnieju w naszej szkole!!!

Po sprawdzeniu testów wyłoniono dwóch zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: klasa III-VI Piotr Raczyński oraz Bartłomiej Fliśkiewicz z klasy VIII. Uczniowie zdobyli prawo reprezentowania naszej szkoły na etapie gminnym w dniu 09 marcu 2020 roku. Laureatom gratulujemy zakwalifikowania się do dalszych eliminacji, a uczestnikom dziękujemy za liczny udział!!!

Katarzyna Karbowniczek

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny