Szanowni Państwo, w nawiązaniu do słów Ministra Oświaty odnośnie e- nauczania nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu będą kontaktowali się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus celem kierowania procesu edukacyjnego w formie e – nauczania. W chwili obecnej przygotowujemy się do tego projektu aby jak najefektywniej go prowadzić. Zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie w naszych działaniach.

Z poważaniem
Mariusz Tomczyk

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny