3 października 2019r. klasa II i III uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez operatorki Centrum Powiadamiania Ratunkowego . Podczas zajęć uczniowie oglądali filmiki przedstawiające różne zagrożenia a następnie odgrywali scenki telefonowania pod numer 112. Podsumowaniem zajęć był quiz sprawdzający wiedzę z prelekcji. Uczniowie nauczyli się jak należy reagować w niebezpiecznych sytuacjach i jak prawidłowo telefonować pod numer 112.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie