Jak uniknąć uzależnienia ? Jak radzić z gniewem i presją rówieśników? Czym jest prawdziwa miłość i gdzie szukać autorytetów? O tym uczy młodzież Archipelag Skarbów – program profilaktyczny, zrealizowany w naszej szkole w dniach 28-29.01.2020 r. W dwudniowych warsztatach wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły oraz szkół w Stasinie, Radawcu Dużym i Zemborzycach.  podczas czterogodzinnych warsztatów młodzież zamieniała się w poszukiwaczy skarbów: były nimi głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Młodzieży przekazywano wiedzę o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dali młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z zakochaniem, złością i gniewem.

Omawiali też problemy takie, jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Ważną częścią warsztatów był trening asertywności, podczas którego uczestnicy ćwiczyli, jak umieć się przeciwstawić presji rówieśników. Archipelag Skarbów pokazuje młodzieży, że najważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Warsztaty prowadzone były w dynamiczny sposób. Informacje przekazywano poprzez prezentacje multimedialne, quizy, krótkie filmiki i muzykę. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszali się ochotnicy – nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież była zachęcana aby odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. W ramach programu w naszej szkole odbyły się również specjalne spotkania rady pedagogicznej i dla rodziców. W czasie spotkań trenerzy wyjaśnili rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu. Znajomość symboli i haseł pomaga bowiem rodzicom i wychowawcom w rozmowach z młodzieżą na trudne tematy.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny