Historia tego wieczoru sięga XVI wieku, kiedy to wróżby i przepowiednie dotyczące zamążpójścia traktowane były bardzo poważnie. Zwyczaj dotyczył jedynie niezamężnych kobiet. Kawalerowie mieli swoje święto zwane „katarzynkami”. Z czasem wigilia imienin Andrzeja, od którego nazwę nosi ów wieczór, stała się pretekstem do hucznej zabawy. Do tej pory towarzyszą jej wróżby choćby takie jak: lanie wosku przez klucz, rzucanie skórek z jabłka, ustawianie butów czy rozsypywanie szpilek. Nie mają one już jednak takiej wymowy jak dawniej i traktowane są zabawowo.

W tym roku postanowiliśmy poszukać nietypowych wróżb i zaprezentować je podczas szkolnych andrzejek.

Pobierz wszystkie zdjęcia z Zabawy Andrzejkowej 2019 do rozpakowania użyj programu WinRar

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny