W piątek 8 listopada o godzinie 11:11 społeczność Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu zgromadziła się w sali gimnastycznej aby w ramach akcji „Szkoła do Hymnu” dać wyraz swojemu Patriotyzmowi i umiłowaniu Ojczyzny poprzez wspólne odśpiewanie 4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”.

Jesteśmy dumni widząc jak nasze dzieci i młodzież zaangażowali się w akcję i pasją zaśpiewali a cappella „Mazurka Dąbrowskiego”

„Jeszcze Polska nie zginęła … „

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny