Godziny pracy:

Konsultacje dla rodziców: środy 12.20-13.00

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny