Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019 r.

Dzień edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 stycznia– 26 stycznia 2020 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

09 kwietnia– 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty  

z zakresu języka polskiego – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
z zakresu matematyki – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
z zakresu języka obcego nowożytnego – 18 czerwca  2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

2,3 stycznia 2020 r.

16, 17, 18, 19 czerwca 2020 r. zmiana w związku z pandemią 

12 czerwca 2020 r.

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny