slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Wsparcie rodziców w wychowaniu

Tutaj zamieszczane będą artykuły z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jako wsparcie dla rodziców.

Wspieram rozwój mowy dziecka.
Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, a co za tym idzie zdobywa umiejętności charakterystyczne dla poszczególnych etapów rozwoju, w tym mowy.
Jak więc wspierać rozwój mowy swojego dziecka? Poniżej przedstawiam Państwu 12 sposobów, które pomogą stymulować mowę dziecka.
1. Stosuj tzw. „kąpiel słowną”
Mówiąc do maluszka jak najczęściej. Wykorzystujemy do tego codzienną wspólną aktywność. Wykonując czynności dnia codziennego, opowiadamy o nich, np. „Mama gotuje zupę. Obieram warzywa: marchew, ziemniaki… Zobacz , marchewka jest pomarańczowa. Dotknij – jest twarda”. Komentujmy możliwie często to, co sami robimy i co robi nasze dziecko. Mówmy do dziecka wyraźnie. Podczas opisywania czynności unikajmy zdrobnień. Starajmy się wyróżniać – gestem, intonacją – nazwy w wypowiedziach.

Czytaj więcej

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Umiejętność ta uwarunkowana jest różnymi czynnikami. Zakłada się, że warunkiem koniecznym opanowania języka oprócz uwarunkowanych biologicznie predyspozycji/zdolności jest kontakt dziecka z mówiącym otoczeniem. Język pojawia się u wszystkich dzieci w tym samym mniej więcej okresie życia, a jego rozwój ma uniwersalny charakter.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,
Fundacja SYNAPSIS od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu, prowadząc diagnozę, specjalistyczną terapię i rehabiltację, a także wspierając ich rodziny. Realizując szereg kampanii, akcji i projektów staramy się budować świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwiać innych na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, ich różnorodność i odmienny sposób odbierania świata.

Celem projektu „ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD.

Niezwykle ważna w tym względzie jest akceptacja grupy rówieśniczej, a jest ona tym większa, im większą wiedzę o autyzmie posiadają młodzi ludzie. Dlatego mamy przyjemność przekazać Państwu broszurę informacyjną na ten temat pt. „SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”.

Obszerny materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.

Z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Fundacja SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3 / 02-085 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 825 87 42
fundacja@synapsis.org.pl / www.synapsis.org.pl

Kuratorium Oświaty w Lublinie