Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018


Lp.

Rodzaj spotkania

Data

1.

Spotkanie organizacyjne

14.09.2017 r.

2.

Zebranie śródokresowe

15.11.2017 r.

3.

Zebranie okresowe (I okres)

26.01.2018 r.

4.

Zebranie śródokresowe

20.03.2018 r.

5.

Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

17.05.2018 r.