Zajęcia pozalekcyjne w
roku szkolnym 2017/18.

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Rodzaj prowadzonych zajęć

   1.

Bożena Zbiciak

 

 I

Kółko matematyczne

Konsultacje j. polskiego

   2.

Danuta Banaszek

 II

Konsultacje

Kółko polonistyczne

   3.

Aleksandra Choroszewska

 

III a

Konsultacje

Kółko plastyczne

   4.

Katarzyna Prokopowicz

VI

Konsultacje matematyczne

V

Konsultacje matematyczne

   5.

Monika Wiertel

 IV a,
IV b, V

Konsultacje polonistyczne

 V

Kółko polonistyczne

6.

Paweł Lipczak

IVa, IVb, V

Zajęcia sportowe

VI i VII

 Zajęcia sportowe

8.

Elżbieta Kamińska

 V

Kółko plast.yczne

VI

Kółko plastyczne

   9.

Katarzyna Karbowniczek

 

Kółko przyrodnicze

 IV

Konsultacje

  10.

Sylwia Skubisz

III a

Kółko j. angielski

VI

Konsultacje j.angielski

   11.

Stanisław Szatkowski

III a i III b

 Konsultacje I Komunia 

12.

Teresa Kasieta

IV b

Koło biblijne

 

Konsultacje biblijne

   13.

Krzysztof Tarczyń

 

Kółko informatyczne

   14.

Andrzej Cywiński

IV a , IV b

Konsultacje – karta rowerowa

   15. 

Irena Śliwińska

III b

Konsultacje

III b

Kółko matematyczne

   17.

Iwona Palczewska

IV b

Kółko historyczne

   18.

E. Polska-Adach

IV b

Konsultacje matematyczne

   19.

A. Mogielnicka-Wartacz

 IV b

Kółko j. angielski

   20.

Izabela Misztal

 

Kółko rozwijające
zainteresowania dla 5 –latków