UWAGA
RODZICE !!

W tabeli poniżej wypisane są dni i godziny, w których możecie się państwo kontaktować z nauczycielami w ciągu całego roku szkolnego.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina konsultacji

Marta Och

wtorek

8:30 –  9:30

Danuta Banaszek

środa

7:40 – 8:25

Bożena Zbiciak

czwartek

11:20 – 12:05

Edyta Wójtowicz

czwartek

8:30 – 9:15

Katarzyna Prokopowicz

środa

12:15 – 13:00

Monika Wiertel

poniedziałek

10:25 – 11:10

Paweł Lipczak

czwartek

12:15 – 13:00

Elżbieta Kamińska

wtorek

10:25 – 11:10

Irena Śliwińska

poniedziałek

11:30 – 12:00

Sylwia Skubisz

czwartek

11:20 – 12:05

Stanisław Szatkowski

wtorek

11:10 – 11:20

Teresa Kasieta

poniedziałek

8:30 – 9:15

Krzysztof Tarczyński

środa

10:25 – 11:10

Andrzej Cywiński

wtorek

9:25 – 14:00

Katarzyna Karbowniczek

środa

8:30 – 9:15

Marta Patkowska

piątek

13:50 – 14:00

Iwona Palczewska

piątek

10:25 – 11:10

E. Polska-Adach

środa

10:25 – 11:10

A.Mogielnicka-Wartacz

czwartek

12:20 – 13:05

Justyna Skiba

wtorek

13:50 – 14:00

Iwona Markiewicz

ostatni worek m-ca

10:10 –11:20

Iwona Chodkiewicz

poniedziałek

10:15 – 11:10

Monika Włodarczyk

wtorek

11:30 – 12:20

Anna Wiśniewska

środa

12:05 – 12:50

Nauczyciele
przedszkola kontaktują się z rodzicami podczas odbierania dzieci po zajęciach.