Dyrekcja szkoły

mgr Marta Och – dyrektor szkoły
mgr Bożena Zbiciak – zastępca dyrektora


Kadra pedagogiczna

mgr Izabela Misztal – oddział przedszkolny, wychowawca 05
mgr Aleksandra Choroszewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca III a
mgr Irena Śliwińska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca III b
mgr Anna Wiśniewska – oddział przedszkolny, wychowawca 06
mgr Bożena Zbiciak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca I
mgr Danuta Banaszek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca II
mgr Marta Och – język polski
mgr Monika Wiertel – język polski, wychowawca IV b
mgr Teresa Kasieta – religia, świetlica
ks. Stanisław Szatkowski – religia
mgr Elżbieta Kamińska – historia, plastyka, bibliotek, wychowawca V
mgr Sylwia Skubisz – język angielski, wychowawca VI
mgr Anna Mogielnicka – Wartacz – język angielski
mgr Katarzyna Karbowniczek – przyroda, wychowanie fizyczne, świetlica,
wychowawca IV a
mgr Katarzyna Prokopowicz – matematyka, wychowawca VII
mgr Andrzej Cywiński – zajęcia techniczne
mgr Krzysztof Tarczyński – muzyka, zajęcia komputerowe
mgr Paweł Lipczak – wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Iwona Chodkiewicz – świetlica
mgr Joanna Keller – fizyka
mgr Ewelina Polska – Adach – matematyka, chemia
mgr Iwona Palczewska – historia, geografia
mgr Marta Patkowska – język niemiecki
mgr Justyna Skiba – biologia
mgr Anna Sztachelska – wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Gałęzowska – zajęcia logopedyczne
mgr Emilia Węcławska – Baum – nauczyciel wspomagający

Sekretarz szkoły

Maria Prażewska

Obsługa szkoły

Joanna Piwowarska

Bożena Nafalska
Danuta Augustyn
Elżbieta Wieczorek
Jadwiga Targońska
Andrzej Żarnowski