Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu informuje o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19.

 

02.11.2018
15.04.2019,
16.04.2019,
17.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019