Uczniowie klasy drugiej i trzeciej pilnie uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce Świąt Wielkanocnych.

W dniu 27.03.2019r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Radawczyku odbyły się Gminne eliminacje piłki nożnej chłopców i dziewcząt. W Turnieju wzięły udział 3 drużyny dziewcząt i 5 drużyn chłopców ze szkół w Radawcu Dużym, Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich, Stasina oraz Radawczyka. Poziom zawodów był wysoki a młodzi piłkarze i piłkarki wykazali się dużym zaangażowaniem oraz sportową walką fair play.

Continue reading

W dniu 19 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Stasinie odbyła się XIII edycja zawodów tenisa stołowego o „Puchar Wójta Gminy Konopnica” w kategorii dziewcząt i chłopców. Na starcie stanęło kilkudziesięciu zawodników ze szkół podstawowych publicznych i jednej niepublicznej, gimnazjum z terenu gminy Konopnica, tj. Radawca Dużego, Zemborzyc Tereszyńskich, Motycza, Konopnicy, Stasina i Radawczyka Drugiego. Uczestnicy zawodów sportowych zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności sportowych, a to spowodowało ostrą rywalizację o końcowy sukces. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt, tj. uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie klas VII-VIII i klasy III gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali z klasy VI: Bartek Maj oraz Michał Woś; z klasy VII: Bartek Fliśkiewicz oraz z klasy VIII Jarek Wróbel.
Continue reading

Dnia 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Konopnica przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który składał się z 30 pytań z dziedziny pożarnictwa oraz z pierwszej pomocy medycznej. Naszą szkołę reprezentowali: w kategorii młodszej- Piotr Raczyński, który zajął VI miejsce i w kategorii starszej- Adrian Gąsior (VII miejsce). Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie zapisów dzieci urodzonych w latach 2012 – 2016 do szkoły w roku szkolnym 2019/2020
1. W roku szkolnym 2019/20:
• dzieci urodzone w 2012 roku rozpoczynają naukę w kl. I od września 2019 r.
• dzieci urodzone w 2013 roku rozpoczynają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2019 r.

2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2019/2020 trwają od dnia 18 lutego do 29 marca 2019 r.

3. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.

4. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego),
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I.
Continue reading